مقایسه دو خودرو سراتو و مزدا 3 نیو

در این قسمت از برنامه راهنما، به مقایسه دو خودرو سراتو و مزدا 3 نیو پرداخته ایم. همچنین نگاهی به شورولت کامارو z28 داریم.